Eğitim

”Her Çocuk Özeldir” prensibiyle

Çocuklarımıza sevgi dolu bir ortam oluşturmaktayız. Anaokulumuzda amacımız; kendine güvenen;özgür düşünen,düşüncelerini ve isteklerini iyi ifade edebilen; gözlem yapabilen; araştırmacı; ezbere dayalı değil araştırarak ve yaşayarak ve sorgulayarak öğrenen; kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan; yeteneği ve yaratıcı gücünü kullanabilen ;mutlu,bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bunu yaparkende onların tüm gelişim alanlarını destekleyen farklı eğitim metodlarından yararlanmaktayız.

Eğitim Proğramımızın içinde montessori, scamper, GEMS, High scope, gibi sistemlerinin uygulanabilir kısımlarını proramımızın içine adapte ederek çocuklar için faydalı çalışmalar yapıyoruz.

 

 

Eğitim Programımız

Montessori Eğitimi:

Montessoriye göre eğitimin ilk amacı çocuğun kendisinin keşfetmesi ve özgürleştirmesidir.Bu nedenle anne-babalar ,öğretmenler çocuğun gelişimi için elverişli bir çevre sağlayabilir.Çocuğun enerjisini geliştirerek faliyetler için gerekli ortamı yaratabilir.Çocuklara her şeyi hazır olarak sunmamaya dikkat edebilirler.Öğretmen,yönetici ve liderdir.Öğretmen görünüşü ve kişilik özellikleri ile çocuklara model olabilmektedir. Montessori Metodu çocuğun bağımsızlığına büyük önem verir.Motessori eğitiminde özellikle çocukların boyutlarında tasarlanmış sınıf mobilyaları kullanılmıştır. Bu uygulama çevrenin çocuğa değil, çocuğun çevreye hakim olmasını sağlayarak ona bağımsızlık kazandırır. Montessori Metodu’nda bu uygulama sadece mobilyalarla sınırlı değildir. Hatanın kontrolünü içeren materyaller, duvarlardaki pano, resim vb.nin göz seviyesine asılmış olması, çocukların yemek saatlerine aktif olarak katılarak sofranın hazırlanmasına, toplanmasına ve yemek sonrası temizliğe katkı sağlamaları, sınıfın temizliğinden sorumlu olmaları çocukların çevreye hakim olmalarına ve bağımsızlık kazanmalarına katkı sağlayan önemli uygulama örnekleridir. Aynı uygulamaların ev yaşamında da yapılması gerekmektedir. Montessori materyallerin her parçası dikkatlice tasarlanmıştır ve basitten karmaşığa doğru diğer materyaller dizisinin bir parçasıdır. Montessori Materyalleri: Günlük Yaşam Materyalleri, Duyusal Materyaller, Dil Materyalleri, Matematik Materyalleri, Biyoloji Materyalleri, Coğrafya Materyalleri olmak üzere 6 temel alanda sınıflandırılabilir.

 

Scamber Eğitimi:

Scamper yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay,eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.Çocuklara farklı düşünme ,hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.Bu eğitimde çocuk tekbir nesneye yönlendirilir.Çocukların düşüncelerini geliştirir.Onların keşif yapmasını cesaretlendirir.Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Bu sorular çocukların yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

 

Gems Eğitimi:

Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. GEMS etkinlikleri, kolayca elde edilebilen, ucuz malzemelerle gerçekleştirilir ve özel bir fen ya da matematik eğitimi almış olmanızı gerektirmez.

 

High Scope Eğitimi:

Bu program , etkın öğrenme kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.Bunun sonucunda da çocugun dış gelişimi sağlanmıs olur. High/Scope yaklaşımındaki küçük grup zamanları çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirililir, kesin ve belirlenmiş bir ders programı izlemez. High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin ; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi… Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeye rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Hıgh scope eğitimini faydaları;

Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeye rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

High scope eğitimini faydaları;

Çocuğun; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine teşvik eder. Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım eder. Çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçim yapmasına yardım eder. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

Yararlarından bahsedersek;

• High Scope programında öğretmen çocukları arkadaş gibi görür ve öğretmen çocukla eşit konumdadır. • Öğretmen çocuklara aktif öğrenme olanağı sunar,onları zorlamak yerine onlara saygı gösterir ve düşüncelerini destekler. • Bu program çocuğun güçlü yanlarını devamlı olarak vurgular ve böylelikle çocuğun yaratıcılığı, ilgi ve yetenekleri keşfedilmiş olur. • Öğretmen desteği sayesinde çocukların kendine güveni,yeni şeyleri denemek için arzu ve istekleri artar. • Çocuklara seçim yapma özgürlüğü tanır ve kalıcı bilgiyi,zihinsel yapılanmayı amaçlar.

 

 

Branş Derslerimiz ve Etkinliklerimiz

Branş Derslerimiz:

-Yabancı Dil(İngilizce)
-Ek Yabancı Dil(İtalyanca)
-Resim -Müzik(Orf eğitimi)
-Jimlastik
-Modern dans Yaratıcı Drama
-Spor
-Seramik

 

Etkinliklerimiz:

-Fen ve Doğa Etkinlikleri
-Anadili Etkinlikleri
-Sinema ve Tiyatro
-Geziler
-Kukla Gösterileri
-İlköğretime hazırlık etkinlikleri

 

Resim:

Bu etkinlikle öğretmenlerimiz çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Resim eğitimi programı, öğrencinin duygu ve düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini farklı malzeme ve teknikleri öğrenerek özgürce ifade olanağı sağlayacaktır.

 

Müzik:

Çocuklarda müzik sevgisini uyandırmak, orff eğitimi ile ses, beden ve enstrüman yoluyla farklı müziksel davranış ve ifade olanakları geliştirmek ,müzikli oyun ve hikayelerle öğrencilerimizin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak,çeşitli müzik aletleri hakkında bilgilendirmek hedeflerimizdendir.

 

Jimnastik:

Jimlastik ile çocukların vücut gelişimine katkıda bulunmayı ve çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz.Her sabah müzik eşliğide yapılacak olan jimlastik çocukların motor gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
MODERN DANS: Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmakta, çocuğa esnek bir vücut ve iyi bir müzik kulağı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Yaratıcı Drama:

Drama etkinliklerinde kuklalardan yararlanarak, çocuğun yanlış olan davranışı ve sonuçlarını kendisinin görmesi sağlanır.Yaratıcı dramada çocuklar; vücut dilini kullanmayı, kendilerini doğru şekilde ifade etmeyi ve taklit yapmayı öğrenmektedirler.

 

Seramik:

Çocuğa grupla çalışmayı öğretir, hayal gücünü geliştirir, kendisini ifade edebilmesini sağlar. Sadece kendine has ürünler çıkartmak çocuğa özgüven kazandırır.
SPOR: Çocukların çesitli spor etkinlikleri ile iyi vakit geçirmesi sağlanmakta hemde enerjilerini boşaltarak deşarj olmaları amaçlanmaktadır.

 

Fen Doğa Etkinlikleri:

Çocuklarımızla deneyler yaparak,gözlemleyerek merak ettikleri konularda bilgilendiriyor ve bu bigilendirmeyi materyallerle destekliyoruz.Bu etkinlikler geziler,deneyler,doğada gözlem çalışmaları ile gerçekleşmektedir.

 

Anadili Etkinlikleri:

Dinleme becerisini arttıran, anadili ile duygularını ve düşüncelerini etkili ve özgürce ifade etmelerini sağlayan etkinliklerdir. Türkçe Dil etkinlikleri kapsamında parmak oyunu, tekerlemeler, hikâye okuma ve oluşturma, tekerleme, bilmece sorma , şiir okuma ve yazma, canlandırma ve resim yorumlama gibi etkinlikleri içermektedir.

 

Sinema Tiyatro:

Güncel olarak vizyonda yada sahnelerde olan çocuk tıyatro ve sınemalarını yakından takip edip,hem iyi vakit geçirmeyi,hem sinema ve tiyatro kültürünü, hemde bu gibi yerlerdeki davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir. GEZİLER: Anaokulunda yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.

 

Kukla Gösterileri:

Çocukların kendi duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmeleri için çeşitli kukla gösterileri ile çocukların iç dünyasına girilmiş olur.Ayraıca eğlenceli zaman geçirmeleri içi de çok etkilidir.

 

İlköğretime Hazırlık Çalışmaları:

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuğu ilköğretime hazırladığı gibi kavram gelişimine de yardımcı olur. El-göz koordinasyonu ile ilgili becerisini geliştirecek çizgi çalışmaları, nesneler ve rakamlar arasındaki ilişkileri kavrama için eşleştirme çalışmaları yaptırılmaktadır.